Lösningar och Koncept

HumanData erbjuder lösningar och koncept inom InformationshanteringMS365 plattformen. Våra lösningar är flexibla och vi anpassar dem efter just era behov.

 

Digital arbetsplats 

Idag talar man mindre om intranät utan mer om medarbetarens digitala arbetsplats. Där ryms allt som fanns i portalen, men även behörighetsstyrda projektrum och samarbetsytor med skräddarsydd funktionalitet. Nästan allt digitalt arbete som medarbetaren utför under arbetsdagen sker på samma ställe. Med HumaDatas koncept får Ni en bra kommunikationsplattform för era medarbetare i MS365. Vi plockar ihop det bästa för er med SharePoint / Teams som bas och ger er möjlighet att knyta ihop era applikationer, som till exempel Ärendehantering, Projekthantering till en samlad plats i molnet

Dokumenthantering / styrandedokument

Många företag har idag en utmaning i att samla och strukturera information så att den blir lättillgänglig och sökbar. Humandata har lång erfarenhet av dokumenthantering och vi sätter ihop en lösnings om passar era behov i SharePoint och Teams. Genom att inte heller säkert veta om man funnit den senaste versionen av ett dokument utsätter man sig för onödig risk. Vi hjälper er att hitta en strategi som passar ert sätt att arbeta oavsett typ av dokument.

Utbildningar och Workshops

Våra konsulter har även lång erfarenhet av utbildning av olika inriktningar inom Microsoft 365. Vi samarbetar både med utbildningsföretag som Informator, NFI Competence m.fl. samt håller kurser i egen regi. Vi erbjuder också företagsanpassade utbildningar på plats hos kund eller på distans (via MS Teams såklart). Vi håller utbildning för:
  • Användare
  • Power Users
  • Redaktörer & Administratörer

Våra populäraste utbildningar just nu:

  • MS Teams för användare 1/2 dag
  • MS Teams & SharePoint online för Redaktörer och Administratörer