Våra tjänster

Vi hjälper dig att förenkla små och stora processer, som ärendehantering, ordermottagning och andra dagliga rutiner

voice interface

Resurskonsulting

På HumanData är vi ofta del av ett team på plats hos kunden. Vi erbjuder konsulttjänster inom följande områden:
 • Kravinsamling och verksamhetsanalys
 • Planering, installation och konfiguration
 • Felsökning
 • Fristående granskning av föreslagna lösningar
 • Utbildning av användare, power-users och administratörer
events

Event

HumanData är grundare av det årliga eventet SEF – Share and Evolve in O365 Forum. Eventet riktar sig till användare, Power-Users, Beslutsfattare och Administratörer i Office365. Det är två dagar fyllda av utbildning med talare i världsklass och renommerade utställare,  www.seforum.se 
creative team

Rådgivning

HumanData bistår kunderna med kompetens kring beställarstöd, säkring av lösning, samt tar fram en plan för hur Office365 produkterna skall samspela inom organisationen och hur dessa skall utvecklas framåt.
 • Beställarstöd
 • Kvalitetssäkring
 • Rådgivning till styrgrupper
noted

Support

Ditt företags samarbetslösning, vare sig det är ett intranät, extranät, projekthantering i MS Teams eller dokumenthantering, är viktigt för att Ert dagliga arbete ska fungera. När lösningen är driftsatt startar en ny fas i dess livscykel. För att vidhålla hög kvalité behöver lösningen underhållas utifrån hur den används. HumanData erbjuder sina kunder support via ett Yammerkonto. Med ett supportavtal säkrar ni er lösning och kan som kund känna er trygga, omhändertagna och säkra. Vi erbjuder ett antal olika lösningar, från ett standardavtal till ett anpassat avtal för just era behov.
 
 • Felsökning och analys
 • Test
 • Underhållsarbete
 • Kvalitetssäkring
 • Anpassningar (tillval)
career development

Utbildningar och workshops

Våra konsulter har även lång erfarenhet av utbildning av olika inriktningar inom Office365. Vi samarbetar både med utbildningsföretag som Informator, NFI Competence m.fl. samt håller kurser i egen regi. Vi erbjuder också företagsanpassade utbildningar på plats hos kund. Vi håller utbildning för:
 • Användare
 • Power Users
 • Administratörer